1998 Hankin tekniikan ja sovittelin sitä kohdalleen. Myös maalaus on tehty (teetetty) kyseisenä syksynä.